Berättarafton i Sandvik med Johanna Mo

posted in: 2021 | 0

Fredag 1 november

Berättarafton i missionshuset, Sandvik

Författaren Johanna Mo om sin nya bok ”Skuggliljan”. Dessutom många fina glimtar från författarlivet.

Foto: Martin Sirc.

 

Foto: Martin Sirc.